Tarmrenser

En tarmrenser arbejder med at rense tarme fra især svin. På skolen lærer du at sortere og rense tarmene med en maskine, så de kan bruges ved pølsefremstilling. Mange af tarmene sælges til udlandet. En vigtig del af arbejdet går derfor ud på at konservere og pakke tarmene, så de passer til de forskellige pølser eller til industrien, hvor de også bruges.

Du lærer som tarmrenser at holde regnskab med produktionen af tarmene. Tarmrensere arbejder typisk på slagterier eller pølsefabrikker.

Uddannelsens specialer

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om rensning af husdyrtarme. Du skal lære om kvalitetskontrol, da det er meget vigtigt, at tarmene er helt rene, inden de sendes videre i produktionen. Du skal også lære at efterbehandle de rensede tarme manuelt og med maskiner.

Du kan afslutte som industritarmrenser (trin 1) eller med speciale som tarmrenser.

Industritarmrenser
Du lærer bl.a. at sortere, rense og efterbehandle svinetarme. Du lærer om sikkerhed og hygiejne og at vedligeholde værktøjet til tarmrensning.

Tarmrenser
Du lærer bl.a. om branchens struktur. Du lærer at lægge budget for produktionen og at foretage lagerstyring.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Læs mere om uddannelsen via dette link

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.