Statistik

På de følgende undersider samles en række statistiske opgørelser med relevans for de faglige udvalg hos Slagterfagets fællesudvalg

Der er dels medtaget opgørelser, som slagterfagets fællesudvalg har udarbejdet på baggrund af tilgængelige databaser, og dels uddrag af opgørelser, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet m.fl.

Få en oversigt over elever på igangværende hovedforløb, skolepraktik, praktikaftaler m.fl. ved at trykke på linket herunder.