Slagter

En slagter arbejder med slagtning og partering. På skolen lærer du at slagte kreaturer og svin, og du lærer også, hvordan slagtekroppene skal opskæres og udbenes.

En vigtig del af arbejdet går ud på at skære kødet ud, så det passer til efterspørgslen på markederne rundt om i verden. Som slagter lærer du også at kontrollere kødets kvalitet samt om love og regler på området.

Slagtere arbejder typisk i slagtehuse eller på slagterier. Nogle arbejder også som pølsemagere.

Uddannelsens specialer

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om slagtning samt partering og udbening kød. Du skal lære om kvalitetskontrol og at bruge de hjælpemidler, der findes på et slagteri, så du ikke selv skal tumle med de store dyr og slagtekroppe.

De danske slagterier eksporterer en stor del svinekød til mange forskellige lande. Du skal derfor som slagter lære at udskære kødet og forarbejde det fx. med salt eller røg, så det passer til de forskellige markeder.

Du kan afslutte som slagter (trin 1) eller med speciale som forædler, svineslagter eller kreaturslagter.

Slagter
Du lærer bl.a. de almindelige opgaver i forbindelse med svineslagtning. Du lærer også om sikkerhed og hygiejne.

Forædler
Du lærer bl.a. at fremstille saltede, kogte og røgede kødvarer, og du får et kendskab til forskellige konserveringsmåder.

Svineslagter
Du lærer om alle forhold omkring svineslagtning, herunder at vurdere produktionsformer og optimere produktionen.

Kreaturslagter
Du lærer okseslagtningens forskellige opgaver, fx. at klassificere dyrene samt at planlægge og foretage slagtningen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb. Du kan vælge mellem flere forskellige specialer.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin.

Linket viser det fulde uddannelsesforløb, under fanen Udannelsens opbygning kan du se herunder grundforløbets 1. og 2. del.

klik her

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve.