Økonomi & Lærlinge

Svendeprøvegebyr

I forbindelse med elevers svendeprøve vil I som praktikvirksomhed, i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, blive opkrævet et svendeprøvegebyr.

Ved dumpet svendeprøve opkræves praktikvirksomheden nyt svendeprøvegebyr. Indstilling til svendeprøve kan først ske, når indbetaling er registreret for første svendeprøve.

I kan se priserne på svendeprøvegebyr herunder.

Gourmetslagter-uddannelsen

Gourmetslagter-aspirant (trin 1)

0 kroner.

Gourmetslagter med speciale i butik, delikatesse, eller slagtning

5.500 kroner.

Slagter-uddannelsen

Slagter (trin 1) og slagter med specialet svineslagter, kraturslagter eller forædler

5.800 kroner.

Tarmrenser-uddannelsen

Industri-tarmrenser (trin 1) og tarmrenser

5.000 kroner

Aflønning af elever

Når I indgår en uddannelsesaftale med en elev, skal I som praktikvirksomhed give eleven løn for den periode, der er angivet i uddannelsesaftalen.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst.
På følgende links er der henvist til hhv. overenskomsten for gourmetslagtere samt slagtere og tarmrensere:

Slagterfagets Fællesudvalg vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Spørgsmål herom kan ske til arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne for uddannelsens område.

Tilskudsordninger

Du kan som arbejdsgiver søge om udbetaling af lønrefusion, når din elev er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse.
Derudover kan der søges om løntilskud og transporttilskud. Information og selvbetjening finder du her.

Slagter- og Gourmetslagteruddannelserne er i 2017-2018 udpeget som fordelsuddannelse, hvilket betyder at en virksomhed med elever kan få udbetalt op til 5.000 kr. pr. elev. Fordelsuddannelser er erhvervsuddannelser, hvor arbejdsgiverne forventer særlig stort behov for nye medarbejdere. Læs mere om fordelsuddannelser her.