Økonomi & Lærlinge​ (gebyr)

Svendeprøvegebyr

I forbindelse med elevers svendeprøve vil I som praktikvirksomhed, i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, blive opkrævet et svendeprøvegebyr.

Ved dumpet svendeprøve opkræves praktikvirksomheden nyt svendeprøvegebyr. Indstilling til svendeprøve kan først ske, når indbetaling er registreret for første svendeprøve.

I kan se priserne på svendeprøvegebyr herunder.

Gourmetslagter-uddannelsen

Gourmetslagter-aspirant (trin 1)

0 kroner.

Gourmetslagter med speciale i butik, delikatesse, pølsemager eller slagtning

5.500 kroner.

Slagter-uddannelsen

Slagter (trin 1) og slagter med specialet svineslagter, kraturslagter eller forædler

5.800 kroner.

Tarmrenser-uddannelsen

Tarmrenser

5.000 kroner

Aflønning af elever

Når I indgår en uddannelsesaftale med en elev, skal I som praktikvirksomhed give eleven løn for den periode, der er angivet i uddannelsesaftalen.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst.
På følgende links er der henvist til hhv. overenskomsten for gourmetslagtere samt slagtere og tarmrensere:

Slagterfagets Fællesudvalg vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Spørgsmål herom kan ske til arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne for uddannelsens område.

Tilskudsordninger

Du kan som arbejdsgiver søge om udbetaling af lønrefusion, når din elev er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse.
Derudover kan der søges om løntilskud og transporttilskud. Information og selvbetjening finder du her.