Økonomi & Lærlinge​ (gebyr)

Svendeprøvegebyr

I forbindelse med elevers svendeprøve vil I som praktikvirksomhed, i henhold til Erhvervsuddannelsesloven, blive opkrævet et svendeprøvegebyr.

Ved dumpet svendeprøve opkræves praktikvirksomheden nyt svendeprøvegebyr. Indstilling til svendeprøve kan først ske, når indbetaling er registreret for første svendeprøve.

Aflønning af elever

Når I indgår en uddannelsesaftale med en elev, skal I som praktikvirksomhed give eleven løn for den periode, der er angivet i uddannelsesaftalen.

Lønnens størrelse er reguleret i områdets overenskomst.

Slagterfagets Fællesudvalg vejleder ikke om løn og ansættelsesvilkår. Spørgsmål herom kan ske til arbejdsgiver- eller lønmodtagerorganisationerne for uddannelsens område.

Tilskudsordninger

Du kan som arbejdsgiver søge om udbetaling af lønrefusion, når din elev er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse.
Derudover kan der søges om løntilskud og transporttilskud. Information og selvbetjening finder du her.