Lokale Uddannelsesudvalg

Der er tilknyttet lokale uddannelsesudvalg for de enkelte erhvervsuddannelser så som slagter, gourmetslagter og tarmrenser. Udvalgenes funktion er at rådgive skolerne, der udbyder uddannelserne. Som lokal repræsentant for arbejdsmarkedets parter er medlemmerne et vigtigt bindeled mellem skole og erhvervsliv.

Det lokale uddannelsesudvalg har til opgave at sikre en god kvalitet af uddannelsen på skolen, rådgive skolen om kontakt og samarbejde med lokale virksomheder, samt de behov og kompetencer, som de lokale virksomheder har brug for.

Skolen nedsætter det lokale uddannelsesudvalg. Udvalgsmedlemmerne er udpeget af enten sin arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisation.

Sammensætningen af de forskellige lokale uddannelsesudvalg for uddannelserne slagter, gourmetslagter og tarmrenser er linket til herunder:

LUU, Gourmet

Se de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på Uddannelsescenter Holstebro, ZBC, Syddansk Erhvervsskole, Food College Aalborg & Aarhus Tech her under.

LUU, Slagter

Se de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på ZBC under.

LUU, Tarmrenser

Se de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på ZBC under.