For Virksomheder

Du kan få godkendt din virksomhed som praktiksted her.
Find den uddannelse, din virksomhed gerne vil have elever til, ved at klikke på linket her under.

Udfyld skemaet og indsend det.

Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

Klik på pilen for at komme til blanketter og regler.

På baggrund af ansøgningen og den faglige vurdering, tager det faglige udvalg stilling til godkendelse af virksomheden som oplæringssted.

Alt efter virksomhedens koncept – bredde og omfang – kan udvalget godkende en virksomhed til at forestå oplæring af elever. For nogle virksomheder gælder, at de kan godkendes til at forestå oplæring af eleven i hele uddannelsesperioden. For andre kan det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden være betinget af, at eleven udstationeres i en anden lærestedsgodkendt virksomhed for en periode, for at modtage oplæring i bestemte fagelementer.

Godkendelsen tilsendes virksomheden samt kopi til skole med evt. anmærkninger om supplerende undervisning.

Ankemulighed

Der er mulighed for at klage over en en afgørelse til Ankenævnet vedrørende praktikvirksomhed.

Find klagevejledning og mere information om ankenævnet på nævnets hjemmeside

Ansættelse af lærlinge

For at ansætte en lærling skal virksomheden indgå en uddannelsesaftale med vedkommende. En uddannelsesaftale skal være skriftlig og være underskrevet inden start i virksomheden.

Efter udfyldelse og underskrift skal den returneres til skolen for at blive registreret. Registreringen af aftalen er samtidig en garanti for, at virksomheden er godkendt af det faglige udvalg til at uddanne inden for det pågældende fag.

Læs mere og hent formularer til uddannelsesaftaler her.

Tilskudsordninger

Du kan som arbejdsgiver søge om udbetaling af lønrefusion, når din elev er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse.
Derudover kan der søges om løntilskud og transporttilskud, information og selvbetjening finder du her.

Blanketter og regler - afsluttende praktikerklæring