Efteruddannelser

Slagterfagets fællesudvalg varetager også efteruddannelserne inden for områderne

  • Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248
  • Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer FKB 2249

Søg efter udbudte kurser på www.efteruddannelse.dk

Detailforarbejdning og forædling af ferskvare

Jobområdet omfatter detailforarbejdning og forædling af ferskvarer til salg i slagterbutikker, supermarkeder, delikatesseafdelinger mv.

Området rummer en lang række delfunktioner, bl.a. udskæring af grovforarbejdede slagterivarer, indkøb, planlægning af varesortiment, lagerstyring, egenkontrol, varekodning, boksopfyldning, kundeservice og salg.

Jobområdet varetages af faglærte detailslagtere med forskellige specialer samt ikke-faglærte medarbejdere. Området rummer desuden butiksuddannede salgsassistenter med flere, som på visse typer arbejdspladser forestår afgrænsede salgs- og servicefunktioner.

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet

Typiske arbejdspladser inden for jobområdet:

  • Detailbutikker (”den lille slagter”)
  • Supermarkeder og butikskæder
  • Delikatesseafdelinger i supermarkeder og butikskæder
  • Cateringfirmaer
  • Smørrebrødsbutikker
  • Fisk- og vildtforretninger samt fisk- og vildtafdelinger i supermarkeder

Arbejdsopgaverne i supermarkeder og slagterbutikker er på mange måder lig hinanden og består i varebestilling, modtagelse af råvarer fra leverandører, forarbejdning og forædling af ferskvarer, produktion af convenience food, opfyldning, pasning og eksponering af kødbokse/disk, oparbejdelse af lager til dagens salg, vejledning og servicering af kunder samt egenkontrol, herunder referencehåndtering, sporbarhed, (specielt for oksekød) og affaldshåndtering.

Arbejdspladstyperne adskiller sig i relation til vareforarbejdning. Hvor butiksslagteren i den lille detailforretning producerer mange færdigvarer fra bunden og lægger vægt på at anvende egne opskrifter mv., benytter kædebutikkerne i højere grad industrislagterierne til forarbejdningen. Butiksslagteren leverer ofte mad ud af huset og skal derfor kunne sammensætte og producere en hel menu, hvori der også indgår andre råvarer end ferskvarer. Leverance ud af huset foregår derfor ofte i samarbejde med en kok. Kravet til salg, service og kunderådgivning er stigende på alle arbejdspladser.

Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248

Jobområdet omfatter slagtning, bearbejdning/forædling af kødprodukter på store og mindre industrielle slagterier. Processen dækker såvel modtagelsen af dyr, herunder opstaldning, bedøvelse og stikning, som slagtningen af dyr, herunder opskæring, udbening og forædling, samt emballering og etikettering til enten eksport eller salg til det danske marked.

Der har gennem de senere år været øget fokus på dyrevelfærd og fødevaresikkerhed fra de offentlige myndigheder og branchen samt hos forbrugerne og dyreværnsforeninger.

Jobområdet varetages i vid udstrækning af ikke-faglærte slagteriarbejdere. Der er ca. 80 %. ikke-faglærte slagteriarbejdere, som arbejder side om side med faglærte industrislagtere og detailslagtere. I de seneste år har der endvidere været en stor stigning i antallet af medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk, som nu udgør ca. 30 %. af den samlede medarbejderstyrke inden for brancheområdet.

Gennem de seneste år har de store virksomheder i slagteribranchen foretaget strukturtilpasninger, som har resulteret i lukninger af flere slagterianlæg. Samtidig ses en tendens til, at flere af de løntunge arbejdsopgaver bliver outsourcet til lande, hvor produktions- og lønomkostninger er væsentligt lavere end i Danmark. Det har medført et væsentligt tab af arbejdspladser i Danmark.