Efteruddannelse

Slagterfagets fællesudvalg varetager også efteruddannelserne inden for området

  • Slagtning forædling og salg af kød og convenience FKB 2799

Inden for det oplistede kursusområde er det muligt at vælge korte kurser 1-3 dage, eller længerevarende op til 6 uger. Kurserne kan tages enkeltvis eller sammensættes i forløb.

Kontakt KHRU (Køkken, Hotel, Restaurant uddannelserne) for mere info.

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience

Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte medarbejdere i slagterier, slagterbutikker og supermarkeder. Du kan også være ansat i delikatesseafdelinger, cateringfirmaer, smørrebrødsbutikker eller fisk- og vildtforretninger.

Økonomi

Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser. Taksten for AMU-kurser pr. deltager pr. dag er normalt 108 kr. eller 184 kr. afhængigt af kurset. Det gælder ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse, der ikke har brugt den de sidste fem år. Derudover kan der være en tillægspris på op til 140 kr., hvis undervisningen skal tilrettelægges i weekenden eller på et skiftehold.

Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til 80% af højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. VEU-godtgørelse i 2017 er på 3.396 kr. om ugen.
Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på www.veug.dk

Du har også mulighed for at søge tilskud til selvvalgt efter- eller videreuddannelse hos den kompetencefond, du via din overenskomst er omfattet af og ud fra de kriterier, som fonden stiller. For Slagteri- og Fødevareindustriens kompetencefond, læs mere her(ikuf.dk).