Bliv Godkendt Som Praktiksted

Du kan få godkendt din virksomhed som praktiksted her.
Find den uddannelse, din virksomhed gerne vil have elever til i listen herunder. Udfyld skemaet og indsend det.

Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

På baggrund af ansøgningen og den faglige vurdering, tager det faglige udvalg stilling til godkendelse af virksomheden som oplæringssted.

Alt efter virksomhedens koncept – bredde og omfang – kan udvalget godkende en virksomhed til at forestå oplæring af elever. For nogle virksomheder gælder, at de kan godkendes til at forestå oplæring af eleven i hele uddannelsesperioden. For andre kan det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden være betinget af, at eleven udstationeres i en anden lærestedsgodkendt virksomhed for en periode, for at modtage oplæring i bestemte fagelementer.

Godkendelsen tilsendes virksomheden samt kopi til skole med evt. anmærkninger om supplerende undervisning.