Aarhus Tech

Thomas Bræmer | Føtex Egå

Finn Grosen Madsen | NNF

Dan Nedergaard | Hørning slagteren

Thomas Bræmer Jensen | Lære

Bjarne Jensen | SlagterRiget

Skolen:

Claus Bak Johansen | Slagter faglærer

Christian Damsgaard | Virksomhedskonsulent

Jimmi Ludvigsen | Chef for rekruttering Aarhus Tech

Rasmus Johannes Lund