Slagterfagets Fællesudvalg, medlemmer

Arbejdsgiverrepræsentanter

 • Produktionschef Laurids K. Jensen, DI
 • Jurudisk konsulent Steen Møhring, DSM
 • Slagtermester Leif Wilson Laustsen, DSM
 • Fagchef Ole Lehmann Nielsen, COOP, Kvickly Kæden
 • HR Business Manager Desirée Breel, Dansk Erhverv
 • Chefslagter Henrik Tank-Baaskjær, Dansk Erhverv
 • HR Manager Anette Jacobsen, Danish Crown,  DI

Arbejdstagerrepræsentanter:

 • Forbundssekretær Per Hansen, NNF
 • Forbundskonsulent Pia Antonsen, NNF
 • Afdelingsnæstformand Bent Haubt Hansen, NNF
 • Slagter Claus Sørensen, NNF
 • Slagter Carsten Christensen, NNF
 • Lærlingeansvarlig Bo Banke, NNF
 • Skuemester Lisbeth Andersen, NNF

Tilforordnet:

 • Uddannelsesleder Jan Emtkjær Jensen, Uddannelsesecenter Holstebro
 • Uddannelseschef Inger Petersen, Aarhus Tech,
 • Slagtermester Heinrich Christiansen, Tech College Ålborg
 • Afdelingsleder Lars Mølgaard, Syddansk Erhvervsskole, Vejle
 • Uddannelsesdirketør Glenny Hansen, ZBC

Sekretariat:

 • Uddannelseskonsulent Eskil Holten Haargaard, Slagterfagets Fællesudvalg, Industriens Uddannelser

Share This: