LUU, tarmrenser

ZBC

Lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer, Tarmrenser

Navn Organisation
Laurids K. Jensen (formand) DAT-SCHAUB, DI
Preben Jørgensen DAT-SCHAUB, DI
Jens Koue DAT-SCHAUB, DI
Niels Henrik Kaspersen DAT-SCHAUB, NNF
Kim Kjær Jensen DAT-SCHAUB, NNF
Henrik Rafn DAT-SCHAUB, NNF
René Dupont, tilforordnet ledelsesrepr. ZBC
Ib Hedegaard, tilforordnet lærerrepr. ZBC

Share This: