LUU, gourmet

Lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på Uddannelsescenter Holstebro

Navn Organisation
Peder R. Pedersen Dansk Erhverv
Claus Bak Johansen Dansk Erhverv
René S. Madsen DSM
Steen Dueholm NNF
Jens Lund Jensen NNF
Svend Oluf Bruzen NNF
Jan Emtkjær Jensen, tilforordnet ledelsesrepr. UCH
Ejnar Bendix, tilforordnet lærerrepr. UCH
Vakant, tilforordnet elevrepr. UCH

 

Lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på ZBC

Navn Organisation
Karsten Andersen DSM
Carsten E. Olsen DSM
Bo Zangenberg DSM
Flemming Harding Bengtsen (formand) NNF
Mathias Olsson NNF
Kenneth Hansen NNF
Christian H. Friis, tilforordnet lærerrepr. ZBC
Vakant, tilforordnet elevrepr. ZBC

 

Lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på Syddansk Erhvervsskole

Navn Organisation
Knud Dreier Dansk Erhverv
Elsebeth Pedersen DSM
Mette Bisgaard NNF
Vakant NNF
Lars Mølgaard, tilforordnet ledelsesrepr. Syddansk Erhvervsskole

 

Lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på Food College Aalborg

Navn Organisation
Claus Jensen DSM
Svend Erik Andersen NNF
Mikkel Dahlberg Toft Jensen NNF
Thor Bak Dansk Erhverv
Ib Heinrich Christiansen, tilforordnet ledelsesrepr. Tech College Aalborg

 

Lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer på Aarhus Tech

Navn Organisation
Thomas Bræmer-Jensen (formand) DSM
Dagnÿ Björk Örlygsdottir (næstformand) DSM
Flemming Hansen NNF
Peter Thisgaard NNF
Inger Pedersen, tilforordnet ledelsesrepr. Aarhus Tech
Henrik Hjarsbæk, tilforordnet lærerrepr. Aarhus Tech

Share This: