Hvorfor ansætte en elev

Alle prognoser viser, at der bliver mangel på faglært arbejdskraft inden for en årrække.

  • Virksomheder overlever ikke kun på ordretilgang og gode produkter, men også på at have velkvalificerede medarbejdere.
  • Den rigtige elev i det rigtige job bidrager med opdateret viden, frisk inspiration, gå-på-mod og nye relationer.
  • Og så er det blevet endnu billigere at uddanne elever.

Få op til 33.000,00 kr. i tilskud pr. elev

Ordningen er midlertidig og gælder uddannelsesaftaler, der er indgået fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2013.

Læs mere om bonus og præmie hos Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag.

Fleksibilitet i aftalemulighederne

  • En uddannelsesaftale behøver ikke at vare i f.eks. 3 til 4 år. Hvis du har svært ved at overskue en så lang periode, er der masser af fleksibilitet i de forskellige aftaletyper.
  • Du kan f.eks. indgå en kort uddannelsesaftale. Det eneste krav til varigheden af en kort uddannelsesaftale er, at der indgår mindst 1 skoleperiode og 1 praktikperiode i hovedforløbet. Du får også præmie og bonus, hvis du indgår en kort uddannelsesaftale. 
  • Du kan aftale med en anden virksomhed, at I deler uddannelsen af eleven i en såkaldt kombinationsaftale.
  • Du kan også ansætte en elev i en restuddannelsesaftale. En sådan elev har allerede taget en del af sin uddannelse i en anden virksomhed eller i skolepraktik og mangler nu kun en kortere del af uddannelsen. Eleven kan derfor være tæt på at være faglært. Med en restuddannelsesaftale er der både præmie, bonus og ekstra AER-lønrefusion, hvis eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale.
  • Spørg din lokale erhvervsskole.

Voksenlærlingetilskud

  • Hvis du ansætter en elev over 25 år, kan du fra det lokale jobcenter under visse betingelser få et løntilskud på 30 kr./time i op til 2 år.
  • OBS: Hvis du modtager voksenlærlingetilskud fra jobcentret til din elev, kan du ikke samtidig modtage præmie og bonus fra AER eller tilskud for en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale.

· Virksomheden kan frit vælge, om man vil søge tilskud fra jobcentret eller præmie og bonus samt evt. det ekstra tilskud til elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale, fra AER.

Share This: