For virksomheder

Du kan få godkendt din virksomhed som praktiksted her.
Find den uddannelse, din virksomhed gerne vil have elever til i listen herunder. Udfyld skemaet og indsend det.

Vær opmærksom på, at der kan være op til 14 dages ekspeditionstid.

Gourmetslagteraspirant
Gourmetslagter med speciale i butik
Gourmetslagter med speciale i delikatesse
Gourmetslagter med speciale i slagtning
Slagter
Slagter med speciale i forædling
Slagter med speciale i kreaturslagtning
Slagter med speciale i svineslagtning

På baggrund af ansøgningen og den faglige vurdering tager det faglige udvalg stilling til godkendelse af virksomheden som oplæringssted.

Alt efter virksomhedens koncept – bredde og omfang – kan udvalget godkende en virksomhed til at forestå oplæring af elever. For nogle virksomheder gælder, at de kan godkendes til at forestå oplæring af eleven i hele uddannelsesperioden. For andre kan det faglige udvalgs godkendelse af virksomheden være betinget af, at eleven udstationeres i en anden lærestedsgodkendt virksomhed for en periode for at modtage oplæring i bestemte fagelementer.

Godkendelsen tilsendes virksomheden samt kopi til skole med evt. anmærkninger om supplerende undervisning.

Ankemulighed

Der er mulighed for at klage over en en afgørelse til Ankenævnet vedrørende praktikvirksomhed.

Find klagevejledning og mere information om ankenævnet på nævnets hjemmeside

Blanketter og regler

Hent blanketten til indgåelse af uddannelsesaftale, tillægsaftale og ophævelse af aftale
Digitale blanketter til indgåelse af uddannelsesaftale, tillægsaftale mv.
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til gourmetslagter
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til slagter
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tarmrenser

Share This: