Efteruddannelse

Slagterfagets fællesudvalg varetager også efteruddannelserne inden for områderne

  • Industrislagtning og forædling af kødprodukter FKB 2248
  • Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer FKB 2249
  • Slagtning forædling og salg af kød og convenience FKB 2799

Inden for de oplistede kursusområder er det muligt at vælge korte kurser 1-3 dage, eller længerevarende op til 6 uger. Kurserne kan tages enkeltvis eller sammensættes i forløb.

Kontakt KHRU (Køkken, Hotel, Restaurant uddannelserne) for mere info.

Detailforarbejdning og forædling af ferskvare

Kurser inden for området detailforarbejdning og forædling af ferskvare giver kompetencer til at kunne: bestille, modtage, forarbejde, sælge og tilberede kød samt meget andet. Kurserne henvender sig til både faglærte og ufaglærte, uanset om du arbejder i en privat slagterbutik, slagterafdelingen i supermarkedet, en smørrebrødsbutik eller i et cateringfirma mv.

Industrislagtning og forædling af kødprodukter

Kursusområdet omfatter slagtning, bearbejdning/forædling af kødprodukter på store og mindre industrielle slagterier. Processen dækker såvel modtagelsen af dyr, herunder opstaldning, bedøvelse og stikning, som slagtningen af dyr, herunder opskæring, udbening og forædling, samt emballering og etikettering til enten eksport eller salg til det danske marked.
Kurserne henvender sig især til ufaglærte slagterimedarbejdere.

Slagtning, forædling og salg af kød og convenience

Kursusområdet for Slagtning, forædling og salg af kød og convenience indbefatter områder som: forarbejdning, forædling, opskæring, slagtning, produktion af convenience food, fødevaresikkerhed, kvalitetssikring, kundeservice og salg.

Økonomi

Der opkræves betaling ved deltagelse i AMU-kurser. Taksten for AMU-kurser pr. deltager pr. dag er normalt 108 kr. eller 184 kr. afhængigt af kurset. Det gælder ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse, der ikke har brugt den de sidste fem år. Derudover kan der være en tillægspris på op til 140 kr., hvis undervisningen skal tilrettelægges i weekenden eller på et skiftehold.

Der kan ydes VEU-godtgørelse svarende til 80% af højeste dagpengesats til ufaglærte og faglærte, hvis undervisningen foregår i arbejdstiden. VEU-godtgørelse i 2017 er på 3.396 kr. om ugen.
Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på www.veug.dk

Du har også mulighed for at søge tilskud til selvvalgt efter- eller videreuddannelse hos den kompetencefond du via din overenskomst er omfattet af og ud fra de kriterier, som fonden stiller. For Slagteri- og Fødevareindustriens kompetencefond, læs mere her.

Share This: